تجهیزات لابراتواری دندانپزشکی

شما می توانید تمامی آنچه را که در لابراتوار خود به آن نیاز دارید ، به راحتی از شفاپخش تهیه کنید.

دندان مصنوعی

پودر و مایع فوری و پختنی

فرزهای لابراتواری

دیسک

گچ

موم

ست های قالبگیری

و …