درباره ما

واردکننده و توزیع کننده تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی
رشت -چهار راه پورسینا- روبروی داروخانه دکتر شکفته – ساختمان پزشکان – طبقه همکف
تلفن: ۳۳۳۳۳۵۱۹-۰۱۳        ۳۳۳۳۰۸۱۹-۰۱۳           ۳۳۳۲۳۰۳۸-۰۱۳          فکس   ۳۳۳۴۴۷۲۸

تلگرام شفاپخش ۰۹۰۳۹۱۸۱۱۲۴            ShafaPakhshDental@