دوشنبه خوب ، دوشنبه شفاپخش

از ۱۳ دی ماه ۹۵ ، هر دوشنبه ، یکی از محصولات دندانپزشکی با تخفیف ویژه در شفاپخش عرضه می گردد.

برای اطلاعات بیشتر ، هر دوشنبه به کانال تلگرام شفاپخش مراجعه نمایید:

shafapakhshdental@