روت کانال تراپی به زبان ساده

در این ویدئوی فوق العاده زیبا که از انجمن اندودانتیست های آمریکا گرفته شده است،ساختار دندان به زبانی ساده توضیح داده شده است.

اینکه اندودانتیست چه کسی است و چه کاری انجام می دهد;مراحل مختلف روت کانال تراپی نیز به صورت تصویری نشان داده می شود.