فیلم های آموزشی دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی

برای مشاهده ی فیلم ها می توانید روی لینک های زیر کلیک نمایید

 

 معاینات پزشکی سر و گردن
آموزش تزریقات در دندانپزشکی

آموزش مراحل مختلف پیوند استخوان در ناحیه فک
 
فیلم های آموزشی Basic Life Support یا BLS