مراقبت از ارتودنسی

ارتودنسی تمیزکردن دندان ها را پیچیده تر می کند.جرم دندان به سرعت در سرتاسر براکت ها ، سیم ها و اطراف سیم انباشته می شود.برای جلوگیری از تورم لثه و پوسیدگی دندان، تمیز کردن اصولی کاملا ضروری است.

TePe محصولات ویژه ای را مطابق با نیازهای بیماران جهت تجهیزات ارتودنسی آنها ارائه می دهد.

TePe Orthodontic Brush : یک مسواک با سر بسیار باریک می باشد که برای تمیز کردن موثر اطراف براکت و سیم های ارتودنسی طراحی شده است.

TePe Interspace : یک مسواک ویژه با سری نوک دار و قابل تعویض که مناسب برای تمیز کردن اطراف براکت و امتداد خط لثه می باشد.

TePe Compact Tuft : با سر زاویه دار و رشته تارهای مدور برای تمیز کردن اطراف براکت و امتداد خط لثه مناسب می باشد.

TePe Interdental Brushes : برای تمیز کردن موثر زیر سیم ارتودنسی و بین دندان ها . مسواک های بین دندانی TePee  با تنوع سایز و تارهای مختلف موجود است.

TePe Supreme : مسواکی با رشته هایی در دو سطح برای بهبود دسترسی به دور تا دور تجهیزات ارتودنسی.

رشته تارهای بلند و مخروطی امکان دسترسی به براکت و زیر سیم را تسهیل می کند.

TePe Implant Care : زاویه گردن مسواک ،‌امکان تمیز کردن براکت و سیم های ارتودنسی از داخل (ارتودنسی پنهان) را فراهم میکند.

قابل تهیه از شفاپخش (نمایندگی رسمی محصولات TePe )