مرد را دردی اگر باشد خوش است :))

برای دچار نشدن به این مصیبت همین الان دست بکار بشیم که ناگهان چقدر زود دیر می شود … !  😆 

نوشته شده در