مزیت گلاس آینومرها به عنوان لاینر/بیس چیست؟

مزیت گلاس آینومرها به عنوان لاینر / بیس چیست ؟

هرچند باند گلاس آینومر با عاج ، در واقع یک باند شیمیایی ضعیف و در حدود ۵ مگاپاسکال است ، اما در عین حال باندی بادوام

وبا ماندگاری بالا میباشد. به علت پیوند یونی مستقیم این ماده با عاج ، توبولهای عاجی در ناحیه مذکور سیل می شوند.همچنین

خاصیت آزادسازی فلوراید از این ماده به آنتی باکتریال بودن آن و رمینرالیزاسیون بافت عاجی منجر می شود. گلاس آینومر به

عنوان یک بیس ، استحکام و سفتی بالا و مناسبی دارد. با توجه به تمامی این خصوصیات ، گلاس آینومر می تواند به عنوان

بیس در ترمیم های آمالگام و کامپوزیت یا به تنهایی و روی لاینرها بکار برده شود.

ضخامت مناسب قرارداهی آن می تواند بین ۱ تا ۲ میلی متر و یا بیشتر باشد.

از چه نوع گلاس آینومری در ترمیم های آمالگام و کامپوزیت استفاده کنیم؟

بعضی از دندانپزشکان معتقدند که در حفرات آمالگام ، کاربرد گلاس آینومر سلف کیور به عنوان بیس بهتر است زیرا ضریب

الاستیک گلاس آینومر سلف کیور نسبت به گلاس آینومر لایت کیور بیشتر است ، یعنی ماده سفت تر بوده و بهتر می تواند ترمیم

آمالگام را ساپورت نماید. اما کاربرد گلاس آینومر لایت کیور در ترمیم های آمالگام منع مصرف ندارد.در صورت کاربرد گلاس آیومر

سلف کیور در حفره ، بایستی طبق دستور سازنده ( مثلا ۱۵ دقیقه ) برای ست شدن منتظر بمانیم و در این مدت حفره بایستی

ایزوله باشد.

در حفره های کامپوزیت به علت کاربرد اسید اچ و شستشو ، بهتر است از گلاس آینومر معمولی استفاده نکنیم ، زیرا اسید اچ

سبب ایجاد تخلخل و تخریب ساختار این ماده میشود و خصوصیات آن را تضعیف می کند. گلاس آینومرهای لایت کیور رزینی برای

ترمیم های کامپوزیتی مناسب تر هستند ، زیرا اولا با نور کیور می شوند و سریعا ست می گردند و ساختار آنها کمتر تحت تاثیر

اسید اچ تخریب می شود. ضمن اینکه گلاس آینومرهای لایت کیور در ساختار خود رزین دارند و بنابراین با بخش رزینی ساختمان

کامپوزیت که روی آن قرار خواهد گرفت ، باند شیمیایی برقرار می کنند . ( یعنی کوپلیمریزه می شوند . )

آیا می توان گلاس آینومرها در حفرات عمیق و در نزدیکی پالپ بکار برد ؟

در حفرات با عمق متوسط آمالگام / کامپوزیت ، می توانیم از گلاس آینومر به تنهایی به عنوان لاینر استفاده کنیم. اما گلاس آینومر

در فاصله نزدیک با پالپ ، سازگاری زیستی مناسبی ندارد. اگر عمق حفرات زیاد بوده باشد و فاصله کف حفره تا پالپ یعنی RDT

( میزان عاج باقی مانده ) کمتر از یک میلی متر باشد ، بهتر است که زیر گلاس آینومر از لاینرهای بیواکتیو سازگار با پالپ استفاده

کنیم.

چه حجمی از بیس گلاس آینومر را در حفرات آمالگام یا کامپوزیت می توان بکار برد؟

در کاربرد گلاس آینومر در کف حفرات به اندازه لاینرهای با ضخامت کم ، محدودیتی نداریم اما باید توجه کرد که بهتر است که

میزان گسترش این بیس ، بیش از حد نباشد.

در حفرات آمالگام باید حداقل سه قسمت مجزا از کف حفره با بیس پوشش داده نشود تا آمالگام مستقیما روی کف عاجی تکیه

کند ( این مقدار حداقل ۳نقطه مجزا مانند سه پایه به عنوان تکیه گاه آمالگام عمل می کنند و سبب انتقال استرس های

اکلوزالی وارده به ترمیم به سمت عاج خواهند شد.) همچنین در حفراتی که وسعت زیادی ندارند اما به علت عمق زیاد تصمیم

به کاربرد لاینر و بیس داریم باید توجه کنیم که فضای کافی برای قرار گرفتن حجم مناسبی از ماده ترمیم باقی بماند تا ماده

ترمیمی استحکام مناسبی داشته باشد.

از طرفی در حفرات کامپوزیت اگر قسمتهایی از عاج برای باند شدن مستقیم کامپوزیت به عاج باقی بمانند، در نهایت باند

بهتری خواهیم داشت. بهتر است اگر تصمیم به کاربرد حجم بیشتری از بیس گلاس آینومر داریم، آن را جایگزین عاج در نظر بگیریم

و از پوشاندن دیواره های مینایی با گلاس آینومر خودداری کنیم زیرا باند کامپوزیت به مینای دندان باند بسیار خوب و قوی است و

مارجینهای مینایی حفره که به کامپوزیت باند شوند، سیل و موفقیت خوبی در طولانی مدت برای ترمیم فراهم می کنند.

دکتر سوده جباری ؛
متخصص دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی