پست فایبر گلاس نوری Angelus Reforpost

پست فایبر گلاس نوری داخل کانال Angelus
ویژگی ها :
دارای شکل موازی ، و دارای شیار
دارای فیلامنت فلزی
دارای فیبرهای طولی
قابلیت استفاده با دریل های پیزو (لارگو)
فشردگی بالای فیبرها
الاستیسیته استاندارد با دنتین
نوک مخروطی
بکاربری دایرکت ( پیش ساخته )
موارد کاربرد :
بازسازی دندان های اندو شده
تقویت ساختاری ریشه بویژه در ریشه های ضعیف
تقویت کراون ها و ترمیم های پروتزی
قابل استفاده در کانال های باریک به تنهایی و در کانال های گشاد به مراه Reforpin
قابل استفاده در دندانهای قدامی به دلیل زیبایی

قابل تهیه از شفاپخش