Amelogen Plus

Amelogen Plus

Composite Restorative Material

مشخصات محصول :

هندلینگ راحت ( عدم چسبندگی به اینسترومنت )

قابل استفاده در ترمیم های قدامی و خلفی

اندازه ی فیلر ۰٫۴ تا ۰٫۷ میکرومتر

مقرون به صرفه و اقتصادی

حداکثر قابلیت پرداخت

استحکام بالا

۱۴ رنگ

Radiopaque

Easy to Use

عرضه شده به صورت تک رنگ و کیت های (۱۵ رنگ ) Complete و  ۷ رنگ Cosmetic

و (۷رنگ) Basic

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )