Astringedent

Asringedent

۱۵٫۵% Ferric Sulfate

۱۵٫۵% سولفات فریک به صورت محلول با pH تقریبا ۱٫۰

مشخصات محصول :

معروف به وسیله بند آورنده خون ” کلاسیک “

کنترل سریع خونریزی در چند ثانیه ، انعقاد خون و ترمیم بافت صدمه دیده

درمان پالپوتومی دندان های شیری به جای فرموکروزول

کنترل خونریزی و مایعات لثه در کرون بریج هنگام قالب گیری

کنترل مایع سالکولار در چسباندن رستوریشن های غیرمستقیم

Laminate Veneer , Inlay , Onlay

عرضه شده به صورت شیشه های ۳۰ میلی

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )

برای اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید

Pulpotomy

مقایسه کاربرد فرموکروزول و MTA در پالپوتومی دندان های مولر شیری کودکان

مقایسه میزان موفقیت پالپوتومی مولرهای شیری به روش سولفات فریک با استفاده از سمان های زینک اکساید اوژنول و تری اکسید معدنی متراکم