Dental Pulp Tester

Goldent Dental Pulp Tester

دستگاه پالپ تستر یا حیات سنج وسیله ای در دندانپزشکی است که برای ارسال ایمپالس به پالپ دندان از آن استفاده می شود.برای ایجاد واکنش ، شدت موج الکتریکی کم کم افزایش پیدا می کند تا بیمار  تحریک را احساس کند. برای انتقال الکتریکی از نوک الکترود به دندان از خمیر دندان استفاده می شود.

روش کار : الکترود را در یک طرف دهان بیمار قرار داده و دندان مورد نظر را کاملا خشک می کنیم .سپس سری مناسب را با توجه موقعیت دندان در دهان انتخاب کرده و با دندان تماس می دهیم و دستگاه را روشن می کنیم . عدد روی دستگاه بالا می رود  و بازه آن از ۰ تا ۸۰ می باشد. هر زمان که بیمار احساس درد داشت ، سری را از دندان جدا می کنیم. اگر عدد مورد نظر بین ۰ تا ۴۰ بود ، یعنی پالپ دندان زنده می باشد. و اگر بین ۴۰ تا ۸۰ بود ، یعنی دندان تا حدی دچار حالت نکروز شده است. در شرایطی که عدد روی پالپ تسر به ۸۰ برسد و بیمار هیچگونه واکنشی نداشته باشد ، می توان نتیجه گرفت که پالپ دندان مرده است.