G-Premio Bond

GC G-Premio Bond

One Component Light-Cured Adhesive

 

باندینگ لایت کیور نسل هشتم

کاربرد:

باند مستقیم کامپوزیت لایت کیور و کامپومرها به دندان

     • باندینگ کور بیلدآپ های دوال کیور به سطح دندان (Dual cure core build up)
     • اصلاح ترمیم های زیرکونیایی یا متال بیس
     • ترمیم ترک ها و لب پریدگی های رستوریشن های پرسلنی و کامپوزیتی
     • درمان دندان های حساس

مزایا و خصوصیات:

     • استحکام باند بسیار مناسب به مینا و عاج صرف نظر از روش اچینگ
     • دارای ۳ مونومر کاربردی:

_ ۴MET: چسبندگی مناسب به مینا و عاج

_ MDP: چسبندگی عالی به مینا و عاج، زیرکونیا، آلومینا و فلزات غیرقیمتی (Non-precious)

_ MDTP: باند مناسب به فلزات گرانبها

     • در ترکیب با Ceramic Primer II چسبندگی ماندگار به انواع گلس سرامیک حتی بعد از ترموسایکلینگ ایجاد میکند.
     • ضخامت (film thickness) بسیار نازک حدود ۳میکرومتر

با وجود بسیار روان بودن این ماده بدلیل حجم بالای فیلر و آغازگرهای نوری (photo initiator) کمک به ایجاد یک لایه باند بسیار محکم مینماید.

نحوه استفاده:

در صورتی  که از سیستم سلف اچ استفاده میکنید:

     • سطح دندان را ابتدا خشن کرده، شست و شو داده و سپس خشک کنید.
     • در صورتی که سطح گلس سرامیک داریم ابتدا از Ceramic Primer II  استفاده کرده و خشک کنید.
     • G-Premio Bond را به تمام سطوح زده و ۱۰ ثانیه صبر کنید.
     • به مدت ۵ ثانیه با بیشترین فشار هوا سطح دندان را خشک کرده به مدت ۱۰ ثانیه کیور کنید.

در صورتی  که از سیستم توتال اچ استفاده میکنید:

     • ابتدا سطح دندان را به مدت ۱۰-۱۵ ثانیه اچ کرده، شسته و خشک کنید.
     • G-Premio Bond را به تمام سطوح زده و ۱۰ ثانیه صبر کنید
     • به مدت ۵ ثانیه با بیشترین فشار هوا سطح دندان را خشک کرده
     • به مدت ۱۰ ثانیه کیور کنید

موارد عدم کاربرد :

     • در ترکیب با کامپوزیت های chemically cured
     • در ترکیب با مواد دارای اوژنول و مواد از بین برنده حساسیت دندانی چرا که این مواد مانع setting یا bonding صحیح میشوند

کنترااندیکاسیون:

     • پالپ کپینگ
      • بیماران دارای حساسیت به مونومر متاکریلات، پلیمر متاکریلات یا استون