Jiffy Polishers

Jiffy Polishers

Cups , Disks and Points

بعد از ایجاد کانتور و تصحیح مارجین های کامپوزیت توسط Finishing Burs Kit و دیسک ها از پولیشر سبز ، سپس زرد و در نهایت سفید ( HiShinee ) استفاده نمایید.

از پالیشرهای فوق می توان برای تمامی کامپپوزیت ها ی مایکروهایبرید استفاده کرد.

قابل اتوکلاو کردن

عرضه شده به صورت بسته بندی :

در رنگ های سبز ، زرد و سفید به صورت تک رنگ ( ۲۰ عددی )

تمام رنگ ها در انواع Disk ، Cup و Point  به صورت بسته بندی آسورتی ۲۰ عدی

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )