Master-Dent Root Canal Sealer

سیلر اِندو Master-Dent

سیلر اندو رادیواوپک مناسب برای دندانهای دائمی و شیری

دارای قابلیت افزایش حجم و سیل کامل در کانال 

قابل استفاده برای چسباندن گوتاپرکا در پرکردن کانال ریشه 

دارای ویسکوزیته مناسب

حاوی باریم سولفات و رادیو اوپسیتی فوق العاده

این محصول حاوی زینک اکساید و اوژنول نیز می باشد.

ورکینگ تایم آن در حدود ۶۰ دقیقه و ستینگ تایم آن بین ۸٫۵ تا ۱۰ ساعت می باشد.

برای آماده سازی این سیلر ، ابتدا دو قطره از مایع را روی اسلب بریزید و سه اسکوپ از پودر را در نزدیکی آن قرار داده و سپس مقدار کمی از پودر را با مایع میکس کنید. به تدریج پودر باقی مانده را نیز به مخلوط اضافه کنید و به هم زدن با اسپاتول ادامه دهید تا به قوام مورد نظر خود برسید. توجه کنید که کل زمان میکسینگ باید بین یک تا دو دقیقه باشد.