Opalescence Quick 45%

Opalescence Quick 45%

Waiting Room Whitener

مشخصات محصول :

۴۵% کارباماید پروکساید

بدون نیاز به محافظت لثه

استفاده توسط دندانپزشک در مطب

توصیه می شود از Opalescence Home به عنوان درمان تکمیلی در منزل استفاده شود.

مورد تایید ADA و FDA

به صورت بسته بندی ۴ سرنگی

قابل تهیه از شفاپخش (مولتی برند )