نظرسنجی ویژه دندانپزشکان

تجهیزات دندانپزشکی و پزشکی شفاپخش  ، همراه دندانپزشکان ایران

فرم نظرسنجی دندانپزشکان محترم

تجهیزات دندانپزشکی شفاپخش در آستانه ی بیست و سومین سال شروع فعالیت حرفه ای خود ، با ایجاد مرکزی جدید و بکارگیری پرسنل حرفه ای با هدف ارتقای کیفیت خدمات به جامعه دندانپزشکی ، نیازمند نظرات ارزشمند شما دندانپزشکان محترم می باشد . از این رو خواهشمندیم با پاسخ به موارد زیر ، ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

می خواهیم برای شما بهترین باشیم

نظرسنجی دندانپزشکان

  • درج ایمیل اجباری نیست