Porcelain Prep Kit Pulpdent

Pulpdent_Porcelain Prep Kit

جهت ترمیم شکستگی ها و پریدگی های روکش های چینی

طریقه استفاده:

  • نواحی مجاور دندان موضع کار خود را با استفاده از ژل KOOL-DAM جهت حفاظت در مقابل خواص اسیدی اچ بپوشانید
  • سطح پریدگی و شکستگی را با PROCELAIN ETCH GEL که اسید هیدروفلوریک %۹/۶ می باشد به مدت حداقل ۱ دقیقه اچ نمایید
  • پس از گذشت ۲ دقیقه اچ پرسیلن را با استفاده از جریان آب شسته و محل را با هوای کمپرسور بدون روغن خشک نمایید
  • با استفاده از محصول PULPDENT DRY-RITE سطح کار را کاملا خشک و آماده نمایید در این مرحله سطح کار را آغشته به SILANE نموده و اجازه دهید تا خشک شود
  • در پایان از از باندینگ خود جهت چسباندن ماده ترمیمی دلخواه خود که می تواند هر کمپوزیتی با خواص باند بالا باشد استفاده نمایید و سطح را ترمیم نمایید

محصول کشور آمریکا